Αναμένεται: 1o τετράμηνο 2017

 

Βασικοί στόχοι επιλεξιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου:

 • Ανάπτυξη πρότυπων ή πιλοτικών γραμμών παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εφαρμογή αναγνωρισμένων και πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας στην παραγωγή και στην παροχή υπηρεσιών.
 • Βελτιστοποίηση και μετασχηματισμό παραγωγικής διαδικασίας με εισαγωγή καινοτομιών
 • Ψηφιακός εκσυγχρονισμός για την ανάπτυξη και στήριξη ψηφιοποιημένων και ευέλικτων γραμμών παραγωγής, σχεδιασμού και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών
 • Ενεργειακή αποτελεσματικότητα

 

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες ή υπό‐σύσταση Μεσαίες επιχειρήσεις (με προσωπικό από 50250 άτομα) σε επιλέξιμους ΚΑΔ κυρίως σε μεταποιητικές-παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και σε άλλες δραστηριότητες, όπως ο τομέας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

 

Προϋπολογισμός:  250.000 € ‐ 3.000.000 €

 

Ποσοστό Επιδότησης: 20% ως 45%

 

Διάρκεια υλοποίησης: 36 μήνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • κτιριακές εγκαταστάσεις
 • μηχανήματα και εξοπλισμός
 • συστήματα ποιότητας
 • Η/Υ και λοιπά περιφερειακά
 • λογισμικό και μηχανογραφικά συστήματα
 • δαπάνες εξοικονόμησης ενέργειας
 • δαπάνες προβολής – προώθησης – διαφήμισης – συμμετοχής σε εκθέσεις

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων