Αναμένεται: 1ο Εξάμηνο 2017

 

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Βασικοί στόχοι:

 • Βελτίωση ποιοτικών χαρακτηριστικών
 • Βελτίωση περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Αναβάθμιση των γνώσεων και των ικανοτήτων των ανθρώπινων πόρων των υποψήφιων επιχειρήσεων

 

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις Διαμονής – καταλύματα

 

Προϋπολογισμός:  ως 400.000 €

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Αναβάθμιση εγκαταστάσεων / υποδομών, προμήθεια γενικού τουριστικού εξοπλισμού
 • Ειδικός εξοπλισμός για άσκηση εναλλακτικών δραστηριοτήτων
 • Έργα βελτίωσης Περιβαλλοντικής διαχείρισης (εξ. ενέργειας / νερού, διαχείριση απορριμμάτων)
 • Υποδομές ΑΜΕΑ
 • Δημιουργία ένθετων εκθετηρίων προϊόντων ποιότητας / δημιουργίας
 • Πιστοποίηση ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης, ασφάλειας τροφίμων.

 

Υποχρεώσεις:

 • Υποχρεωτική η συμμετοχή των επιχειρήσεων (ιδιοκτήτες, προσωπικό) σε πρόγραμμα εκπαίδευσης με:
  • Κατάρτιση επιχειρηματιών σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης και διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων
  • Χρήση νέων μέσων για προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
  • Εκμάθηση γλωσσών προτεραιότητας στόχων
  • Ειδική κατάρτιση πολιτιστικού / οικολογικού τουρισμού στην περιοχή, ενημέρωση για ιδιότητες τοπικών γεύσεων (συμπεριλαμβανομένου κρασιού)
  • Λειτουργία και χρήση ψηφιακών εφαρμογών ΟΧΕ.

 

 

Β. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ο.Χ.Ε. ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ»

 

Δικαιούχοι:

 • Επιχειρήσεις / επαγγελματίες πλην κλάδων εστίασης – διαμονής για παροχή υπηρεσιών σε τομείς:
  • πολιτιστικού και οικολογικού τουρισμού (ξενάγηση – οργάνωση)
  • θαλάσσιου και καταδυτικού
  • υπηρεσίες μεταφοράς για τουριστικούς σκοπούς κ.α

 

Προϋπολογισμός:  ως 80.000 €

 

 

Γ. ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Συνεργατικά σχεδία που στοχεύουν στην οργάνωση της αλυσίδας τουρισμού πολιτισμού στις περιοχές – πόλους της ΟΧΕ. Περιλαμβάνουν ολόκληρη ή τμήματα της αλυσίδας

Βασικοί στόχοι – Επιλεξιμότητα επιχειρηματικού σχεδίου:

 • Διασύνδεση – οργάνωση της προώθησης τοπικών αγροτικών προϊόντων στις τουριστικές μονάδες
 • Συλλογικά συστήματα μεταφοράς σε περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων
 • Εξειδίκευση προγραμμάτων ξενάγησης
 • Κοινές στρατηγικές προώθησης – προβολής επιχειρήσεων / προϊόντων.
 • Δημιουργία τοπικών συμφώνων ποιότητας κ.α.

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων