Αναμένεται: 1ο Τετράμηνο 2017

 

Βασικοί στόχοι:

 • Ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας νέων και υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Βελτίωση προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
 • Ενίσχυση συνεργατικών σχημάτων (βιομηχανίας – εμπορίου – υπηρεσιών) με στόχο την δημιουργία οικονομίας κλίμακας για την υποστήριξη εξωστρεφών δραστηριοτήτων.
 • Αντιμετώπιση της πολύ μεγάλης πτώσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά λόγω της οικονομικής κρίσης, αλλά και την αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στην ευρωπαϊκή αγορά και στις διεθνείς αγορές.

 

Δικαιούχοι:

 • Όλοι οι κλάδοι εκτός τουρισμού
 • Υφιστάμενες ΜΜΕ (ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις) με τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες διαχειριστικές χρήσεις, συνεταιρισμοί, συνεργατικά σχήματα.

 

Προϋπολογισμός: 30.000 € ‐ 250.000 €

 

Ποσοστό Επιδότησης: 50% (η χρηματοδότηση για πολύ μικρές επιχειρήσεις ενδέχεται να αυξηθεί στο 100%)

 

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Μηχανολογικός & εργαστηριακός εξοπλισμός
 • Ενέργειες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών – ψηφιοποίησης διαδικασιών.
 • Σχεδιασμός και πιστοποίηση προϊόντων / υπηρεσιών και συσκευασίας /ετικέτας
 • Πιστοποίηση διαχειριστικών και λειτουργικών συστημάτων
 • Προβολή / προώθηση & επικοινωνίας σε αγορές -στόχους
 • Μίσθωση εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση
 • Προστασία και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Εξειδικευμένες μελέτες που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους
 • Πρόσληψη και εκπαίδευση προσωπικού
 • Λοιπές Ενέργειες / Δαπάνες ( εξειδικευμένες λειτουργικές δαπάνες)
 • Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων