4.4.1 Προστασία των γεωργοκτηνοτροφικής δραστηριότητας από την Αρκούδα

 

4.4.2 Περίφραξη υποβαθμισμένων βοσκοτόπων

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Η αγορά ειδικής ηλεκτροφόρου περίφραξης
  • Η εργασία εγκατάστασης της περίφραξης. Η δαπάνη είναι επιλέξιμη μόνο για την πρώτη εγκατάσταση της περίφραξης.

 

4.4.3 Διατήρηση και δημιουργία αναβαθμίδων

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

  • Οι δαπάνες αγοράς – μεταφοράς της πέτρας
  • Οι δαπάνες του τεχνίτη

 

Δικαιούχοι: (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων)

  1. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, που ασκούν συστηματικά τη μελισσοκομία και διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης,
  2. κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων και βοοειδών που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης και
  3. καλλιεργητές βρώσιμων από την αρκούδα ειδών στις περιοχές παρέμβασης,
  4. ΜΕΤΡΟ 4.4.2. Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι ενταγμένοι στη δράση «Περιβαλλοντική αναβάθμιση υποβαθμισμένων βοσκοτόπων» του μέτρου των 10 γεωργοπεριβαλλοντικές κλιματικές ενισχύσεις.

 

Αναμένονται: 1ο Εξάμηνο 2017

 

Προϋπολογισμός:

ως 80€ ανά μέτρο αναβαθμίδας για δράση 4.4.3

 

Ποσοστό Επιδότησης: 100%

 

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση ή προδημοσίευση των προσκλήσεων