Περιόδος Υποβολής: Αναμένεται 1ο εξάμηνου 2017

Δικαιούχοι:

 • Φυσικά πρόσωπα με μόνιμη κατοικία εντός των αγροτικών περιοχών εφαρμογής όπως:
 • Γεωργοί και μέλη αγροτικών νοικοκυριών,
 • Λοιπά Φυσικά πρόσωπα.

 

Oροι και προϋποθέσεις:

 • Ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 2 έτη και μέγιστη τα 4 έτη.
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από κάθε πηγή < 25.000 ευρώ
 • Οι υποψήφιοι δικαιούχοι δεν πρέπει να έχουν ασκήσει προηγουμένως άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανόμενης της αυτοαπασχόλησης, εξαιρούμενης της γεωργικής δραστηριότητας
 • Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι οι δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.3 του ΠΑΑ 2014 –20 (νέοι γεωργοί, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις)

 

Επιλέξιμες δραστηριότητες:

 • Δραστηριότητες εμπορίας και μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (μη τρόφιμα) που σχετίζονται με την οικοτεχνία, τα τοπικά προϊόντα (π.χ. κλωστοϋφαντουργικής, ένδυσης, από δέρμα – ξύλο – φελλό και καλαθοποιίας, παραγωγή σαπουνιών, κεραμικών, επίπλων, κοσμημάτων, παιχνιδιών) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ: 14-17, 20, 23,31,32, 
 • Παροχή επιστημονικών, τεχνικών, κοινωνικών υπηρεσιών και μικρής κλίμακας λιανεμπορίου που εξυπηρετούν την τοπική οικονομία και καθημερινές ανάγκες κατοίκων (όπως υπηρεσίες γεωτεχνικών, λογιστών, αρχιτεκτόνων, κτηνιάτρων, ξενόγλωσση ή άλλη ειδική εκπαίδευση, ιατρικές υπηρεσίες, φύλαξη μικρών παιδιών, επαγγελματικά εργαστήρια χωρίς άδεια λειτουργίας) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ: 69-71,73, 85-87, 96, 47, 
 • Δραστηριότητες σχετικά με τον πολιτισμό, την αναψυχή και τις ειδικές μορφές τουρισμού (όπως καταλύματα, ενοικίαση ειδών αναψυχής, διοργάνωση πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ 55, 75, 91, 93, 
 • Δραστηριότητες μεταποίησης προς μη γεωργικά προϊόντα (επεξεργασμένα τρόφιμα), εστίασης και λιανικής πώλησης ποτών και τροφίμων ασκούμενες αυτόνομα ή συνδυαστικά μεταξύ τους (βλ. περιπτώσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος όπου υπάρχει συνδυασμός παρασκευής, λιανικής πώλησης και κατανάλωση από πελάτες εντός και εκτός αυτών των καταστημάτων όπως γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιία) ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΔ 55, 75, 91, 93, 47. 
 • Σε όλα τα παραπάνω δεν περιλαμβάνονται: α) η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων όπου εισερχόμενο και εξερχόμενο προϊόν ανήκει στα Προϊόντα εντός Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕβ) επαγγέλματα ή επιχειρήσεις που είναι πλανόδιες-εποχικές ή δεν έχουν «φυσική έδρα/υπόσταση, απαιτούν κενή θέση (όπως συμβολαιογράφος) ή πλειοδοτικό διαγωνισμό (όπως κυλικεία) λειτουργούν αποκλειστικά βραδινές ώρες (όπως κέντρα διασκέδασης) ή αφορούν τυχερά παιχνίδια.

 

Προϋπολογισμός: 11.000 – 20.000 €  – 100% επιδότηση

 • Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών: 11.000,00€
 • Υπόλοιπες επιχειρήσεις: 16.000,00€

–    Μόνιμος κάτοικος ορεινής ή νησιά ως 3000 κατοίκους: +4.000,00€