Ένα από τα απλούστερα και πολύ χρήσιμα εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επιχείρηση σας είναι η ανάλυση SWOT. Πολύ πιθανόν να την έχετε ακούσει στο παρελθόν μιας και αποτελεί από το 1960 ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού, χρήσιμο για την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος μίας επιχείρησης. Τι είναι αυτό όμως που κάνει αυτό το   απλό εργαλείο, τόσο χρήσιμο ακόμη και στην σύγχρονη επιχειρηματικότητα;

Η ανάλυση SWOT μας επιτρέπει με λίγη προσπάθεια να ξεδιπλώσουμε πολλές από τις ευκαιρίες και ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε πολλές από τις αδυναμίες μας. Πολύ περισσότερο, κοιτώντας μέσα από την ανάλυση SWOT την δική μας επιχείρηση και τους ανταγωνιστές μας, μπορούμε να διαμορφώσουμε την σωστή στρατηγική, την οποία αν την ακολουθήσουμε με επιμονή και προσαρμοστικότητα θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την θέση μας στην αγορά.

Πως να εφαρμόσουμε την ανάλυση SWOT

Στην ανάλυση SWOT αναλύουμε τα δυνατά (Strengths) και αδύνατα (Weaknesses) σημεία της επιχείρησης, τα οποία αφορούν το εσωτερικό της περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζουμε τις ευκαιρίες (Opportunities) και απειλές (Threats) που υπάρχουν στο εξωτερικό της περιβάλλον.

 

 

Δυνατά σημεία

 • Ποια είναι τα καλά σημεία της επιχείρησης;
 • Τι κάνετε καλύτερα από τον ανταγωνισμό;
 • Ποιο είναι το μοναδικό εμπορικό πλεονέκτημα (Unique Selling Propotition);
 • Υπάρχουν αξιόλογες ικανότητες στο προσωπικό σας;
 • Διαθέτετε σημαντική τεχνογνωσία;
 • Έχετε πρόσβαση σε πόρους χαμηλού κόστους;

 

Αδύνατα σημεία

 • Υπάρχουν σημεία που δεν λειτουργούν καλά στην εξυπηρέτηση, στα προϊόντα, στο logisitcs κλπ.;
 • Τι μπορείτε να βελτιώσετε;
 • Ακούτε συχνά παράπονα από τους πελάτες και τους εργαζομένους σας;

 

Ευκαιρίες

 • Οι αλλαγές στην μόδα και στην επικαιρότητα προωθούν κάποιες ευκαιρίες;
 • Σκεφτήκατε ποτέ πιθανές συνέργειες με άλλους κλάδους;
 • Τυχόν αλλαγές στην νομοθεσία, στις καταναλωτικές συνήθειες, αγοραστική δύναμη κλπ δημιουργούν τυχόν ευκαιρίες;
 • Τι ευκαιρίες δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας στον δικό μας ή άλλους τομείς;

 

Απειλές

 • Η εξέλιξη της τεχνολογίας απειλεί την επιχείρηση σας γιατί δεν μπορείτε να την ακολουθήσετε;
 • Τυχόν αστοχίες προϊόντος ή της υπηρεσίας σας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια ξαφνική αποστροφή των πελατών σας;
 • Η ανάπτυξη των ανταγωνιστών σας τι προβλήματα θα μπορούσε να σας δημιουργήσει;

 

Για να μπορέσετε να πάρετε το μέγιστο από την ανάλυση SWOT είναι σημαντικό να θυμάστε τα παρακάτω:

 • Πιο είναι το σημείο αναφοράς: Για να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας συγκρίνουμε την επιχείρησή μας με τον ανταγωνισμό. Η παγίδα εδώ είναι να μην περιορίσουμε την ανάλυσή μας στον τοπικό ανταγωνισμό, αλλά να συγκρίνουμε την επιχείρησή μας με επιχειρήσεις που πιθανόν να βρίσκονται εκτός της αγοράς στην οποία απευθυνόμαστε σε γεωγραφικό τουλάχιστον επίπεδο.
 • Η ανάλυση SWOT είναι μια συνεχής διαδικασία: Επειδή το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μας μεταβάλλεται συνεχώς, πρέπει αντίστοιχα να επικαιροποιούμε και την ανάλυση SWOT. Φανταστείτε ότι βγάζετε φωτογραφίες του εσωτερικού επιχείρησης σας αλλά και της αγοράς που είναι εγκατεστημένη. Πόσο σωστές θα είναι οι φωτογραφίες μετά από 12 μήνες;
 • Διαμορφώστε την στρατηγική: Όλα τα παραπάνω δεν έχουν νόημα αν δεν τα αξιοποιήσετε για να χαράξετε τον δρόμο που θα βελτιώσει την θέση σας στην αγορά. Η στρατηγική που θα επιλέξετε θα πρέπει να περιορίζει τα αδύνατα σημεία, να πολλαπλασιάζει τα δυνατά, να διαχειρίζεται τις απειλές και να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες. Για να το κάνετε αυτό πρέπει να ομαδοποιήσετε και να ταξινομήσετε με σειρά σημαντικότητας όλα τα σημεία της ανάλυσης SWOT.

 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Project Manager