Καθεστώτα:

 • Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού
 • Γενική Επιχειρηματικότητα
 • Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ
 • Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους

 

Επιδοτούνται:

 • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Μεταποίηση
 • Ξενοδοχεία 3* και άνω
 • Ειδικές τουριστικές υποδομές π.χ. τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κλπ.
 • Μουσεία
 • Σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
  • Φυτικής παραγωγής: Εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη, ολοκληρωμένη, βιολογική, κ.λπ. υπαίθρια, υπό κάλυψη (θερμοκήπια, θάλαμοι καλλιέργειας μανιταριών θερμοκηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.),
  • Ζωικής παραγωγής: Μονάδες Βοοτροφικές, Αιγοπροβατοτροφικές, Χοιροτροφικές, μονόπλων, εκτροφής γουνοφόρων ζώων, εκτροφής θηραμάτων και θηραματικών ειδών, εκτροφής σαλιγκαριών, σηροτροφικές, μελισσοκομίας, παραγωγής μελιού, κεριού μελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, εκτροφής κόνικλων, πτηνοτροφικές
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων:
  • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια (σφαγεία, τεμαχιστήρια, μονάδες παραγωγής κρεατοσκευασμάτων και προϊόντων με βάση το κρέας, αλλαντικών, μονάδες διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων).
  • Γάλα (μονάδες αξιοποίησης γάλακτος και παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων).
  • Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, παραγωγή νέων προϊόντων).
  • Λοιπά ζωικά προϊόντα (Μέλι – Σηροτροφία – σαλιγκάρια).
  • Ζωοτροφές.
  • Δημητριακά (παραγωγή αλεύρων, ξήρανση δημητριακών, επεξεργασία για παραγωγή βύνης, αμύλου, γλουτένης κ.λπ.).
  • Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφιναρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων ελαιών κ.λπ.).
  • Οίνος.
  • Οπωροκηπευτικά
  • Ακρόδρυα – καρποί με κέλυφος
  • Κτηνοτροφικά φυτά
  • Όσπρια
  • Άνθη (τυποποίηση και εμπορία ανθέων)
  • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό
  • Ξύδι (παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες)
  • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά για την επεξεργασία ξηράς δρόγης.
  • Επεξεργασία νέων – εναλλακτικών – καινοτόμων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκότζι μπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
  • Επεξεργασία ακατέργαστου καπνού.
  • Επεξεργασία ζαχαρότευτλων και ζαχαροκάλαμου
  • Επεξεργασία λιναριού και βιομηχανικής κάνναβης.
  • Επεξεργασία φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριμμάτων αυτού. 

 

Είδη ενίσχυσης:

 • φορολογική απαλλαγή
 • επιχορήγηση
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους

 

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • – 50.000€ για τις ΚΟΙΝΣΕΠ
 • – 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • – 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,
 • – 250.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις και για cluster,
 • – 500.000€ για μεγάλες επιχειρήσεις

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ, περιβάλλων χώρος
 • Αγορά παγιών από μονάδα που έκλεισε (εξοπλισμός < 7 ετών)
 • Μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός μεταφορικά μέσα εντός της μονάδος
 • Leasing μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά τεχνογνωσίας κατοχυρωμένηκαι μη τεχνικών γνώσεων
 • Συστήμα ποιότητας, λογισμικό και οργάνωσης
 • Ενίσχυση με βάση το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 

Δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
 • Δαπάνες εκκίνησης
 • Δαπάνες καινοτομίας: Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μισθοδοσία προσωπικού υψηλής ειδίκευσης
 • Δαπάνες οργανωτικής καινοτομίας
 • Cluster καινοτομίας: στοιχεία ενεργητικού, ενίσχυση λειτουργίας: συντονισμός, προβολή, κατάρτιση, workshops, δικτύωση
 • Αναβάθμιση επιπέδου ενεργειακής απόδοσης
 • Συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ: μόνο πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες σε εξοπλισμό
 • Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ: για ιδία χρήση
 • Εγκατάσταση συστημάτων τηλεθέρμανσης
 • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων                    

Οι δαπάνες αυτές λειτουργούν συμπληρωματικά των δαπανών περιφερειακών ενισχύσεων.

 

 Ποσοστό ενίσχυσης (μέγιστα):

 • Μικρές επιχειρσεις 55%
 • Μεσαίες 45%
 • Μεγάλη 35%

 

 

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Project Manager

6947443329