Δικαιούχοι:

 1. Να έχουν υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης κατά το έτος 2017 (το σύνολο της εκμετάλλευσης με τυπική απόδοση πάνω από 8.000 ευρώ)
 2. Να είναι ενεργοί γεωργοί και γραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών ως επαγγελματίες αγρότες
 3. Ηλικία 18-61

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: ως 2/4/2018

 Προϋπολογισμός: Ο μέγιστος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου είναι 300.000 ευρώ (μπορεί να φτάσει τις 500.000 ευρώ σε περίπτωση που στην υφιστάμενη έχουμε τυπική απόδοση 75.000 ευρώ)

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Σταβλικές εγκαταστάσεις
 • Μελισσοκομικές εγκαταστάσεις
 • Εγκαταστάσεις προετοιμασίας προϊόντων
 • Αποθήκες και λοιποί αποθηκευτικοί χώροι εκτός από τους παραπάνω
 • Θερμοκήπια και δικτυοκήπια
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού
 • Μηχανήματα αυτοκινούμενα φυτικής παραγωγής
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού αυτοκινήτου-Αγορά καινούργιου μελισσοκομικού αυτοκινήτου
 • Αγορά και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Γενικές Δαπάνες
 • Η μέγιστη δαπάνη για παρελκόμενα είναι 40.000 ευρώ (55.000 ευρώ για πολυμηχανήματα).

  

Ποσοστό Επιδότησης: 60% στις κανονικές και μειονεκτικές περιοχές, στο 70 % για τους νέους αγρότες (2014, 2016) αλλά και κατοίκους ορεινών περιοχών.

  

Μη επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός
 • Ο Φ.Π.Α. που ανακτάται
 • Η αγορά γης
 • Αγροτικά αυτοκίνητα
 • Οι δαπάνες για αγορά ζώων
 • Δαπάνες για αρδευτικά συστήματα (αναμένεται να προκηρυχτεί άλλο πρόγραμμα μόνο για άρδευση)
 • Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες μόνο μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης