Εδώ και 3 δεκαετίες στην Ελλάδα τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα είναι αναπόσπαστο κομμάτι στον κόσμο των επιχειρήσεων. Συναντούμε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς και κυρίως στην μεταποίηση, τουρισμό και παροχή υπηρεσιών να συμμετέχουν σε διάφορες προσκλήσεις προκειμένου να καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες. Αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, αγορά λογισμικού, ανάπτυξη διαδικτυακού μάρκετινγκ αποτελούν τις βασικές κατηγόριες δαπανών των επενδυτικών σχεδίων.

Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να αναρωτηθούμε κατά πόσο το επενδυτικό σχέδιο και οι δαπάνες που επιλέγουμε να χρηματοδοτήσουμε είναι προϊόν μιας γενικότερης στρατηγικής της επιχείρησης. Μήπως ακούγεται λίγο βαρύγδουπη λέξη; Μήπως η επιχείρησή σας είναι πολύ μικρή για να έχει στρατηγική;

Έχω συναντήσει πολλές επιχειρήσεις οι οποίες υποβάλλουν αιτήσεις σε προγράμματα ΕΣΠΑ χωρίς να έχουν ήδη χαράξει τη διαδρομή που θα ακολουθήσουν για να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους ανάπτυξης. Χωρίς στρατηγικό πλάνο. Αν όμως δούμε την επιδότηση ως μια ευκαιρία να υλοποιήσουμε ένα καλά σχεδιασμένο επιχειρηματικό πλάνο, τότε σίγουρα μεγιστοποιείται η απόδοσης της επένδυσης της επιχείρησης.

Μερικές από τις βασικές ερωτήσεις που συνήθως κάνω ώστε να σχεδιάσουμε με τον επιχειρηματία σωστά το επιχειρηματικό πλάνο είναι:

• Έχεις ερευνήσει διεξοδικά την αγορά στην οποία απευθύνεσαι; Είσαι σίγουρος ότι οι τιμές διάθεσής των προϊόντων ή υπηρεσιών θα είναι ανταγωνιστικές;
• Υπολόγισες όλα τα έξοδα λειτουργίας και κόστη παραγωγής;
• Σκέφτηκες πως θα δημιουργήσεις αναγνωρησιμότητα στο προϊόν ή την υπηρεσία και με τι μέσα θα την διαφημίσεις;
• Σε τι πληροφοριακά συστήματα πρέπει να επενδύσεις αποκομίζοντας σημαντικά οφέλη;
• Πως μπορείς να αναβαθμίσεις την καινοτομία των προϊόντων ή των υπηρεσιών;

Απαντώντας στα παραπάνω αλλά και σε άλλα κρίσιμα ερωτήματα, τότε οι δαπάνες που θα συμπεριλάβετε στην αίτησή σας σε ένα ΕΣΠΑ, είναι σίγουρο ότι θα συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Εαν θέλετε και εσείς να σας προτείνουμε αποτελεσματικές λύσεις για την επιχείρησής σας, μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.