Η Progresso Consulting για το υποκατάστημά της στην Δράμα θέλει να προσθέσει στο ανθρώπινο της δυναμικό ένα άτομο για το τμήμα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Πρόκειται για θέση πλήρους απασχόλησης και ασφάλισης, με προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης.

Θα είναι υπεύθυνο για

– Την προετοιμασία, υποβολή και υλοποίηση αιτήσεων – έργων στο ΕΣΠΑ
– Την εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας
– Την υλοποίηση διακρατικών έργων

Ελάχιστα προσόντα για την εργασίας σας στην Progresso:

• Πτυχίο ΑΕΙ, TEI κατά προτίμηση οικονομικής κατεύθυνσης
• Άριστη γνώση του Microsoft Office
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη. Εφόσον υπάρχει σε θέσεις/ πεδία όπως υπάλληλος γραφείου, σύμβουλος σε προσκλήσεις ΕΣΠΑ, μελέτες βιωσιμότητας εκτιμάται θετικά

Ιδιαίτερης σημασίας είναι οι ικανότητες και αξίες που έχετε αναπτύξει:

• συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/επαγγελματισμός
• οργανωτική ικανότητα
• ικανότητες προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων
• επιθυμία ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών
• αντίληψη/ταχύτητα μάθησης
• κοινή λογική
• τάξη/επιμέλεια
• επιθυμία επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Στείλτε το βιογραφικό σας στο info@progresso.gr  και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας.