Έναρξη υποβολής των επενδυτικών σχεδίων:  18/02/2020 ως 27/05/2020

Παράταση ως 14/07/2020

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 • Mεταποίηση
 • Mεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Eπιπλωμένα διαμερίσματα – Ξενοδοχεία
 • Xονδρικό Εμπόριο
 • Λατομεία

Δικαιούχοι:

Πολύ Μικρές, Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Έχουν κλεισμένες τις διαχειριστικές χρήσεις του 2017 και 2018
 • Διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (με ιδίους πόρους ή πρόθεση δανείου)
 • Να μην εντάσσονται σε δίκτυο franchise

 

Προϋπολογισμός:  60.000 ευρώ έως 800.000 ευρώ

Ποσοστό Επιδότησης: 45 – 55%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 25210 48750             

Fill out my online form.