Υποβολές ως 30.07.2021

 

Επιδοτούνται:

 • Υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις
 • Μεταποίηση
 • Ξενοδοχεία 3* και άνω
 • Ειδικές τουριστικές υποδομές π.χ. τουριστικοί λιμένες, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα προπονητικού αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια κλπ.
 • Σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής
  • Φυτικής παραγωγής
  • Ζωικής παραγωγής
 • Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων
 • Logistics
 • Υπηρεσίες χώρων Στάθμευσης Parking
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Υπηρεσίες γηπέδων (πχ 5χ5)
 • Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου/ πισίνας,
 • Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης
 • Χονδρικό εμπόριο καυσίμων

Είδη ενίσχυσης:

 • επιχορήγηση
 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • – 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • – 150.000€ για μικρές επιχειρήσεις,

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, περιβάλλων χώρος
 • Αγορά παγιών από μονάδα που έκλεισε (εξοπλισμός < 7 ετών)
 • Μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός μεταφορικά μέσα εντός της μονάδας
 • Leasing μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά τεχνογνωσίας κατοχυρωμένη και μη τεχνικών γνώσεων
 • Συστήμα ποιότητας, λογισμικό και οργάνωσης
 • Ενίσχυση με βάση το μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 

 Ποσοστό ενίσχυση:

 • Μικρές επιχειρήσεις 50 –  55%

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 25210 48750

[ipt_fsqm_form id=”53″]