Έναρξη υποβολής των επενδυτικών σχεδίων: 22/2/2021 – 24/03/2021

 

Δικαιούχοι:

 • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019.
 • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 01/10/2019 μέχρι 12/02/2021
 • Να έχουν ως κύρια δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα ΚΑΔ λιανεμπορίου
 • να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
 • να έχει ανασταλεί η λειτουργία τους για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • οι υφιστάμενες  επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
 • να μην έχει λάβει άνω των000 ευρώ επιδότηση στον Καν. 1407/2013 (De Minimis)
 • Να μην εντάσσονται σε δίκτυο franchise

 

Ποσό Επιδότησης: ως 5000 ευρώ

 

Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες

 

Επιλέξιμες Δαπάνες: (επιλέξιμες μετά την 18/03/2020)

 Εξοπλισμός Πληροφορικής (μόνο για νέα ηλεκτρονικά καταστήματα με όριο ως 30% του Προϋπολογισμού)

 • Εξυπηρετητές /διακομιστές (server)
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • ‘Aλλος τεχνολογικός εξοπλισμός σχετικός με την δημιουργία/αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός Δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη προμήθειας tablets , συσκευών κινητής τηλεφωνίας και τηλεοράσεων.

 

 Λογισμικό

 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop
 • Software as a Service (SAAS) για ένα έτος.
 • Ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.