Ο νέος Aναπτυξιακός Nόμος αναμένεται να ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο 2021 αξιοποιώντας πόρους του νέου ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και του Ταμείου Ανάκαμψης.

Κάποια από τα πιο σημαντικά σημεία του νέου Νόμου θα είναι:

 • Η επιχορήγηση για κάθε επένδυση θα φτάνει ακόμη και το 70% του προϋπολογισμού της.
 • Το μέγιστο ποσό της επιδότησης θα φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ ανά επένδυση, δηλαδή διπλασιάζεται σε σχέση με τον προηγούμενο νόμο που το πλαφόν της ενίσχυσης ήταν στα 5 εκατ. ευρώ. 
 • Εισάγονται τα παρακάτω 12 νέα καθεστώτα ενισχύσεων: 
 1. ψηφιακός μετασχηματισμός
 2. πράσινη μετάβαση και ενεργειακός μετασχηματισμός
 3. αγροδιατροφή
 4. κυκλική οικονομία.
 5. στρατηγική για τη βιομηχανία
 6. αύξηση της απασχόλησης
 7. ενίσχυση των δεξιοτήτων και κοινωνική συνοχή
 8. τεχνολογικός εκσυγχρονισμός
 9. προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας
 10. ενίσχυση της εξωστρέφειας
 11. ενίσχυση του τουρισμού και των εναλλακτικών μορφών του
 12. ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων

Ο χρόνος από την υποβολή ενός επενδυτικού σχεδίου έως την αξιολόγηση και την ένταξη στο ανάλογο καθεστώς δεν θα ξεπερνά τις 60 ημέρες.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να εξετάσουμε πως μπορείτε να ξεκινήσετε την αναγκαία προετοιμασία