Έναρξη υποβολής των επενδυτικών σχεδίων:  18/02/2020 ως 30/04/2020

Παράταση ως 16/06/2020

Επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων:

 

 

 • Mεταποίηση
 • Mεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Λατομεία
 • Yπηρεσίες ευεξλιας – γιατροί
 • Παροχή Υπηρεσιών (π.χ. Mηχανικοί, Λογισττές Νομικοί κλπ.)

 

Δικαιούχοι:

Υπό Ίδρυση Πολύ Μικρές, Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Έχουν επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου (με ιδίους πόρους ή πρόθεση δανείου)
 • Να μην εντάσσονται σε δίκτυο franchise
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

 

Προϋπολογισμός:  20.000 ευρώ έως 285.000 ευρώ

Ποσοστό Επιδότησης: 70%

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
 • Ψηφιακή Προβολή

 

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 25210 48750