Περίοδος Υποβολής αιτήσεων: από 16/3/2022 έως 15/4/2022

Δικαιούχοι της Δράσης:

 • Νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.
 • Υπηρεσίες τροφοδοσίας εκδηλώσεων (catering)
 • Σχολές χορού
 • Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
 • Οργάνωση εκδηλώσεων

 

Επιδότηση: 8% επί του τζίρου του 2019. Ανώτατο όριο ενίσχυσης: 400.000 ευρώ.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

 • Μείωση τζίρου μεταξύ 2019 και 2020 άνω του 50%.
 • Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.
 • Να λειτουργούν νομίμως.
 • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014
 • Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.