Υποβολές έως:  23/01/2023

Δικαιούχοι:

Μικρές, Μικρές Μεσαίες Επιχειρήσεις με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.
 • δραστηριοποιείται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ μέχρι 31.12.2021

Επιλέξιμοι τομείς (δεν είναι εξαντλητική η λίστα):

 • Μεταποίηση τροφίμων
 • Παραγωγή ειδών ένδυσης
 •  Παραγωγή ξύλου, χαρτιού, επίπλων
 • Εκτυπώσεις
 • Χημικές, φαρμακευτικές ουσίες
 • Παραγωγή μεταλλικών και ηλεκτρονικών προϊόντων και μηχανημάτων
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΔ 32)
 • Υπηρεσίες αποθήκευσης (ΚΑΔ 52.10.1)
 • Υπηρεσίες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδαςεφοδιασμού (logistics)

Ένταξη ενίσχυσης:

 • 60% (μεσαίες), 70% (μικρές) για δαπάνες:
  • Κτίρια, περιβάλλον χώρος
  • Εξοπλισμός (παραγωγικός, εργαστηριακός, πληροφορικής)
  • Λογισμικό
 • 50% για δαπάνες:
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
  • Επαγγελματική κατάρτιση

Όρια προϋπολογισμού:   250.000 ως 6.000.000 ευρώ

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να περιλαμβάνουν έναν από τους παρακάτω τομείς τεχνολογίας:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence – AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.