• Ποσοστό επιδότησης: 50%

  Υποβολές έως: μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

  Δράση 1 : «Πράσινη Παραγωγική Μετάβαση ΜμΕ»

  • προϋπολογισμός €30.000 έως €200.000 (και δυπλάσιου του μεγαλύτερου Τζιρου ενός έτους από τριετία)
  • να διαθέτουν τουλάχιστον το 2022 δύο (2) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
  • να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση

  Δράση 2 : «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ»

  • συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός €200.001 έως €1.000.000 (και δυπλάσιου του μεγαλύτερου Τζιρου ενός έτους από τριετία)
  • να διαθέτουν τουλάχιστον το 2022 τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας
  • να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση

   

  Επιλέξιμες Δαπάνες:

  1. Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος (ως το 40% του προϋπολογισμού)
  2. Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός
  3. Λοιπός Εξοπλισμός με ενδεικτικές δαπάνες: έπιπλα γραφείου, συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κ.λ.π.
  4. Εξοπλισμός (GREEN) με ενδεικτικές δαπάνες: για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας, ανακύκλωσης πρώτων υλών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών (αυτοπαραγωγή) ως 10KW
  5. Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
  6. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
  7. Δαπάνες Προβολής σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες, διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή, σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού
  8. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις (Ελλάδα και εξωτερικό)
  9. Μελέτες για την έκδοση οικοδομικής άδειας
  10. Μεταφορικά Μέσα (μόνο ηλεκτρικά)
  11. Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων
  12. Έμμεσες Δαπάνες 7%

   

  Επιλέξιμα ΚΑΔ:

  • Δασοκομία και υλοτομία
  • Εξόρυξη μεταλλευμάτων
  • Λοιπά ορυχεία και λατομεία
  • Μεταποίηση
  • Κατασκευές κτιρίων
  • Έργα πολιτικού μηχανικού
  • Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
  • Χονδρικό και λιανικό εμπόριο
  • Μεταφορές
  • Καταλύματα
  • Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
  • Εκδοτικές δραστηριότητες
  • Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
  • Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
  • Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
  • Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών·
  • Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
  • Κτηνιατρικές δραστηριότητες
  • Δραστηριότητες ενοικίασης και εκμίσθωσης
  • Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
  • Εκπαίδευση
  • Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
  • Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.