ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

 

 ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 12/06 ΕΩΣ 30/11

 Ποσοστό ενίσχυσης:

 • ως 70%

Επιδοτούνται:

 • Υφιστάμενες και νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις
 • ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων
 • εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους,
 • ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,
 • ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων (εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών οικισμών)

 

Είδη ενίσχυσης:

 • επιχορήγηση
 • φορολογική απαλλαγή
 • επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • επιδότηση μισθολογικού κόστους

Ελάχιστο ύψος επένδυσης:

 • 100.000€ για πολύ μικρές επιχειρήσεις
 • 250.000€ για μικρές επιχειρήσεις
 • 500.000€ για μεσαίες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Κτίρια, περιβάλλων χώρος
 • Αγορά παγιών από μονάδα που έκλεισε
 • Μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός
 • Leasing μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορά τεχνογνωσίας κατοχυρωμένη και μη τεχνικών γνώσεων
 • Συστήματα ποιότητας
 • Αμοιβές συμβούλων
 • Συμμετοχή σε εκθέσεις

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.