Περίοδος Υποβολών: 3ο τρίμηνο 2023 έως εξάντλησης του προϋπολογισμού

 

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων: Με χρονική σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης. Η έγκαιρη προετοιμασία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την εν λόγω πρόσκληση.

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες: 

Ξενοδοχεία, Επιπλωμένα διαμερίσματα, Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες καθώς και λοιπές επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος.

 

Δικαιούχοι:

Απευθύνεται σε νέες τουριστικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

 • Οι δικαιούχοι της δράσης μπορούν να επιδοτηθούν δαπάνες στις εξής κατηγορίες:
  • Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος
  • Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας και ύδατος
  • Μεταφορικά μέσα
  • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Προβολή/Προώθηση – Συμμετοχή σε Εκθέσεις
  • Τεχνικές μελέτες μηχανικού και υπηρεσίες φοροτεχνικού και νομικού συμβούλου
  • Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
  • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)
  • Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό  ενίσχυσης:

 • Ποσοστό επιχορήγησης 50%

 

Όρια προϋπολογισμού: έως 400.000 €

Οι πληροφορίες του παρόντος ενημερωτικού ενδέχεται να μεταβληθούν με την δημοσίευση της πρόσκλησης.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.