Δικαιούχοι:  Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που θα συσταθούν:
• Από μετόχους-εταίρους που είναι άνεργοι για τουλάχιστον 3 μήνες πριν από τις 28/12/2023 και επιτηδευματίες ή
• Από μετόχους-εταίρους που είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα για τουλάχιστον 3 μήνες από τις 28/12/2023.
• Θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε συναφείς με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) ΚΑΔ και σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας.

Περίοδος Υποβολών: Από 04-03-2024 έως 14-05-2024.

Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων: Συγκριτική αξιολόγηση

Επιλέξιμες Δραστηριότητες:
• 08 Λοιπά ορυχεία και λατομεία
• 09 Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
• 10 Βιομηχανία τροφίμων
• 11 Ποτοποιία
• 18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
• 20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
• 21.1 Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων
• 21.2 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
• 22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
• 23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
• 24.42 Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
• 24.43 Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
• 24.44 Παραγωγή χαλκού
• 24.45 Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
• 24.53 Χύτευση ελαφρών μετάλλων
• 24.54 Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
• 25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
• 26 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων
• 27 Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
• 28.25 Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης
• 29.3 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα
• 32.12 Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών
• 32.13 Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών
• 32.2 Κατασκευή μουσικών οργάνων
• 32.5 Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

• 36 Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού
• 37 Επεξεργασία λυμάτων
• 38 Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών
• 39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
• 41 Κατασκευές κτιρίων
• 42 Έργα πολιτικού μηχανικού
• 43 Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες
• 46.11.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων
• 46.11.12 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών
• 46.17.11 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων
• 46.18 Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων
• 46.2 Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων
• 46.5 Χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων
• 47.11.10. Λιανικό εμπόριο super market, με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων
• 47.19.10.05 Λιανικό εμπόριο διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ)
• 52.10.11 Υπηρεσίες αποθήκευσης υπό ψύξη
• 52.10.13 Υπηρεσίες αποθήκευσης δημητριακών
• 55 Καταλύματα
• 56 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
• 58 Εκδοτικές δραστηριότητες
• 59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
• 60 Δραστηριότητες προγραμματισμού και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών
• 62 Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες
• 63 Δραστηριότητες υπηρεσιών πληροφορίας
• 69 Νομικές και λογιστικές δραστηριότητες
• 70 Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων· δραστηριότητες παροχής συμβουλών διαχείρισης
• 71 Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών· τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
• 72 Επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη
• 73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
• 74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες
• 75 Κτηνιατρικές δραστηριότητες
• 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων
• 77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών
• 77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών
• 77.35 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού αεροπορικών μεταφορών
• 77.39 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.
• 78.10.11.01 Υπηρεσίες εύρεσης καλλιτεχνών για θεάματα
• 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων
• 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών
• 79.90 Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
• 81.22 Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού
• 82.3 Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων
• 84.12. Διοικητικές υγειονομικές υπηρεσίες85.1 Προσχολική εκπαίδευση
• 84.13. Διοικητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τη γεωργία, τη δασοκομία, την αλιεία και τη θήρα
• 84.25. Υπηρεσίες κατάσβεσης και πρόληψης πυρκαγιών (πυροπροστασίας)
• 85.1 Προσχολική εκπαίδευση

• 86 Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας
• 87 Δραστηριότητες βοήθειας με παροχή καταλύματος
• 88.10. Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
• 88.91.12 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
• 90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
• 91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
• 93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας
• 95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού
• 95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας
• 95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης
• 95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:
• Κτίρια, λοιπές εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
• Εξοπλισμού, Μεταφορικών Μέσων & Οργάνων
• Λειτουργικές δαπάνες
• Προβολή/Προώθηση & Δικτύωσης
• Έμμεσες δαπάνες(Ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)
• Λογισμικό και υπηρεσίες λογισμικού
• Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό)
• Σύνταξη και παρακολούθηση υλοποίησης Επενδυτικού Σχεδίου

Ποσοστό ενίσχυσης:
• Ποσοστό επιχορήγησης έως 100%

Όρια προϋπολογισμού: Από 10.000€ έως 50.000 €

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και την καταγραφή των αναγκών σας, ώστε να ενημερωθείτε έγκαιρα με την δημοσίευσης της κατάλληλης πρόσκλησης.