Η Εταιρεία

Βασικό στέλεχος της PROGRESSO είναι ο Παπαδόπουλος Κώστας, ένα από τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας συμβούλων Παραίνεσις, η οποια δραστηροποιήθηκε με έδρα την Καβάλα το διάστημα 2004 με 2015. Δείτε το βιογραφικό του παρακάτω.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες της PROGRESSO αποδεδειγμένα έχουν ικανότητες και στοιχεία υψηλής προστιθέμενης αξίας, διασφαλίζοντας έτσι τις συνθήκες και το περιβάλλον για την βιώσιμη ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Επιπλέον, η PROGRESSO με τους κατάλληλους συνεργάτες διαθέτει εξειδικευμένους Συμβούλους με εκτεταμένη εμπειρία στην υποστήριξη οργανισμών για την βελτιστοποίηση των διαδικασιών και της οργανωτικής τους δομής, μέσα από ειδικά εργαλεία ανασχεδιασμού. Ταυτόχρονα, δίνεται έμφαση στον εντοπισμό συνεργειών μεταξύ επιχειρησιακών πόρων, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη καλύτερων αποτελεσμάτων.

 

 

Βιογραφικό – Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Project Manager

Ο Παπαδόπουλος Κώστας έχει σημαντική εμπειρία ως Project Manager έχοντας ταυτόχρονα βοηθήσει επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς να βελτιώσουν την θέση τους στην αγορά, μέσα από έργα βελτιστοποίησης και ανασχεδιασμού διαδικασιών. Είναι ιδιαίτερα έμπειρος στον εντοπισμό συνεργειών που μπορούν να οδηγήσουν σε καινοτόμες λύσεις και αποτελέσματα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Από το 2005 ως και σήμερα έχει επιβλέψει την εκπόνηση μεγάλου αριθμού επιχειρηματικών σχεδίων τα οποία έτυχαν χρηματοδότησης από διάφορα Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα, καλύπτοντας ένα διευρυμένο φάσμα κλάδων και αντικειμένων. Μια κρίσιμη παράμετρος της δουλείας του είναι η αποτελεσματική επικοινωνία σε όλα τα διοικητικά επίπεδα, δίνοντας παράλληλα έμφαση στην απλότητα των λύσεων και στην άμεση εφαρμογή αυτών.

Την περίοδο 1999 – 2001 εργάσθηκε στην Αγγλία ως αναλυτής εφοδιαστικής αλυσίδας και Project manager στο τμήμα ανάπτυξης νέων προϊόντων. Μεταξύ 2002 και 2003 συνέχισε ως σύμβουλος εφοδιαστικής αλυσίδας και εφαρμογών SAP σε πολυεθνική εταιρεία με έδρα το Λονδίνο. Το 2004 ήταν ιδρυτικό μέλος της εταιρείας συμβούλων επιχειρήσεων “Παραίνεσις”, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε θέματα διαχείρισης έργου, υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων κλπ. Παράλληλα, από το 2004 ως και το 2013 ήταν εξωτερικός συνεργάτης του ΤΕΙ Καβάλας με προσόντα καθηγητή εφαρμογών, διδάσκοντας στα αντικείμενα Διαχείριση έργων, Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης, Οικονομοτεχνική ανάλυση – κοστολόγηση κ.α.

Στον δημόσιο τομέα, έχει υποστηρίξει Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης, επιχειρησιακών προγραμμάτων, σχεδιασμού και διαχείρισης έργων επιδοτούμενων από κοινοτικά πλαίσια στήριξης κ.α. είτε ως εξωτερικός συνεργάτης είτε ως Ειδικός Σύμβουλος. Από το 2005 ως και σήμερα έχει υλοποιήσει πάνω από 12 έργα τα οποία εντάχθηκαν σε προγράμματα εδαφικής συνεργασίας INTERREG.

To 2016 ίδρυσε την PROGRESSO CONSULTING η οποία διαφοροποιείται στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών συνδυάζοντας την υποστήριξη των επιχειρήσεων για την ανεύρεση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά προγράμματα με την ολοκληρωμένη καθοδήγησή τους προκειμένου να αναπτυχθούν επιχειρηματικά.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών MSc στο αντικείμενο επιχειρησιακής διοίκησης και διαθέτει επαγγελματική πιστοποίηση διαχείρισης έργων (Project Management Professional – PMP) από το Διεθνή Ινστιτούτο Διαχείρισης Έργων Project Management Institute (PMI) με αριθμό πιστοποίησης (PMP number) 1451175.

Careers

Θέλετε να γίνετε μέρος της ομάδας μας?

Τα Γραφεία μας.

Θεσσαλονίκη

Ταντάλου 1
54627
Θεσσαλονίκη

Δράμα

Εθνικής Επαναστάσεως 17
66100
Δράμα

Καβάλα

Ιθάκης 2
PO Box 1093
64007
Νέα Ηρακλείτσα

Δωρεάν Συμβουλευτική Υποστήριξη.